Informatie over de behandeling van persoonsgegevens
Italiaans wetsbesluit nr.196/2003,
Art. 7 - Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten

Geachte meneer/mevrouw,

we informeren u dat het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 (""Wet ter bescherming van de persoonsgegevens"", van nu af aan ""Privacywet"") de bescherming van personen en andere subjecten inzake de behandeling van persoonsgegevens voorziet. Volgens de Privacywet dient deze behandeling te worden gekenmerkt door de correctheid, de geoorloofdheid en de transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.
Conform en volgens het artikel 13 van de Privacywet geven we u de volgende informatie.
1. De betrokken persoon heeft recht op de bevestiging van het wel of niet bestaan van zijn/haar persoonsgegevens, ook al zijn ze nog niet geregistreerd, en de bekendmaking daarvan in een begrijpelijke vorm.
2. De betrokkene heeft recht op de aanduiding:
a) van de oorsprong van zijn/haar persoonsgegevens;
b) van het doel en de wijze van de behandeling;
c) van de logica die wordt toegepast in het geval van een behandeling met elektronische middelen;
d) van de identificatiegegevens van de eigenaar, de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger conform artikel 5, lid 2;
e) van de personen of categorieƫn waaraan de persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of die deze te weten kunnen komen aangezien ze de plaatselijk aangewezen vertegenwoordiger, verantwoordelijken of daardoor bevoegde personen zijn.
3. De betrokkene heeft het recht op:
a) de bijwerking, de correctie of, wanneer van toepassing, de aanvulling van de gegevens;
b) de eliminatie, de omzetting in een anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die in strijd met de wet worden behandeld, met inbegrip van gegevens die niet hoeven worden bewaard voor de doelen waarvoor ze zijn ingezameld of vervolgens behandeld;
c) het bewijs dat de handelingen en hun inhoud van de punten a) en b) bekend zijn gemaakt bij iedereen aan wie de gegevens waren bekendgemaakt of verstrekt, met uitzondering van het geval waarin dit onmogelijk is of daarvoor middelen moeten worden gebruikt die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.
4. De betrokkene mag deels of geheel weerstand bieden tegen:
a) de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens om wettelijke redenen, ofschoon ze voor het doel van de inzameling bestemd zijn;
b) de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens voor de verzending van reclamemateriaal of de directe verkoop of de verrichting van marktonderzoeken of commerciƫle berichtgeving.

Dicht